MOXO

MOXO

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan ve etkin tedaviyi planlamaya yönelik, güvenirliliği yüksek ölçüm araçlarından biridir. Hem çocuk (7-12 yaş) hem de erişkin (13 yaş ve üzeri) iki ayrı formdan oluşmaktadır. Ayrıca, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alt boyutlarında bütüncül bir veri sağlamaktadır.