Erişkin Psikiyatrisi

Erişkin Psikiyatrisi

Erişkin Psikiyatrisi, ruh sağlığı ve hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgili, 18 yaşından itibaren erişkin olarak kabul edilen bireyler üzerinde, biyopsikososyal olarak çalışan tıp bilimi ve ruh hekimliğidir.

Erişkin Psikiyatrisi’nin tanı ve tedavisini gerçekleştirdiği başlıca hastalık grupları şöyledir:

 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Kişilik Bozuklukları
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus, Premature Ejekülasyon, Psikojenik Erektil Disfonksiyon vb.)
 • Uyku Bozuklukları

Psikiyatrik hastalıklarla insanlık tarihi boyunca karşılaşılmıştır. 19.yy’a kadar psikiyatrik hastalığı olan kişilere önyargılı davranmakla kalınmayıp, hastalar toplumdan dışlanmış, hatta bir yerlere kapatılarak zincirlenmişlerdir.

19. ve 20.yy’da psikiyatrik hastalıklar üzerine bilimsel çalışmaların artması, hastalıkların daha iyi anlaşılmasına ve tedavi edilmesine olanak sağlamış, hastaların daha insani koşullarda tedavi hizmeti almalarına yardımcı olmuştur. Günümüzde psikiyatrik hastalıklara karşı önyargılar azalsa da tamamen bitmemiştir.

Ülkemizde psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi, önyargıların kaldırılması, hastaların toplumda kendilerini daha iyi hissedip, ifade edebilmeleri adına önemli adımlar atılmıştır.

Hastalarımızın kendilerini güvende hissedip, rahat ifade edebilecekleri hastanemizde, yukarıda sıralanan hastalıklara yönelik, alanında uzman doktor, psikolog ve hemşire kadrosuyla bilim, etik ve saygı çerçevesinde etkin hizmet verilmektedir.

Konuya İlişkin Makaleler

Aile ve Çift Terapisine Yapısalcı Bakış

Aile ve Çift Terapisine Yapısalcı Bakış

Yirminci yüzyılın sonlarında felsefi bir akım olan  “Yapısalcılık” yaklaşım hakim olmuştur. Yapılsalcılık daha çok toplumların ve kültürlerin analizinde kullanılmıştır. Batı felsefesinde önemli bir yer edinen “Yapısalcılık””, yapı kökünden türemektedir. Parçaların bir araya gelmesiyle bir bütünün ortaya çıktığını savunan bir felsefi akımdır. En önemli öncülerinden bir tanesi de Levi-Straussdur. Levi Strauss daha çok yapısalcılığın kültür, antropoloji […]

Paylaşın..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Devamını Oku
Bağımlı Aileleri İçin Ücretsiz Eğitim

Bağımlı Aileleri İçin Ücretsiz Eğitim

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, tüm bağımlı ailelerini bağımlı bir bireyle yaşamanın ve bağımlılıkla mücadele etmenin anlatıldığı eğitimlere davet ediyor. Paylaşın..

Paylaşın..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Devamını Oku
Madde Bağımlılığında Etkili Yöntem; Çip Tedavisi

Madde Bağımlılığında Etkili Yöntem; Çip Tedavisi

Madde bağımlısı sayısı her geçen gün artarken, bağımlılıkla mücadele yöntemleri de gelişiyor ve bu yöntemlere ulaşmak da kolaylaşıyor. Paylaşın..

Paylaşın..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page
Devamını Oku