Moodist Hastanesi Hizmete Girdi!

Psikiyatride öncü bir tedavi merkezi olması hedefiyle kurduğumuz Moodist Hastanemiz’in hizmete girmesinden dolayı mutlu ve gururluyuz.
Otuzbeş yıllık akademik ve bilimsel deneyimimi, tecrübeli bir ekiple birlikte, hastalarımız ve hasta yakınlarımızın hayat kalitelerini artıracak yenilikçi tedavilere yönelik değerlendirmek üzere, ben de bu çatı altında medikal direktör olarak görev almış bulunmaktayım.

Psikiyatri Tedavisinde Bütüncül Yaklaşımlar

Ruhsal sorunlar, günümüz dünyasında oldukça yaygın şekilde yer almaktadır. Dolayısıyla, tedavi sürecinde insanın ve yaşamının çok boyutlu olarak ele alınması, tedavi başarısındaki en önemli koşullardan biri haline gelmiştir.Tüm bilim çevreleri kabul etmektedir ki; psikiyatrik bozukluklar, ne sadece psikolojik nedenlerle ne de sadece biyolojik nedenlerle oluşmaktadır.

Moodist Hastanesi olarak, tedavi sürecinde, hastalarımıza güncel, etkili tedavileri sunmanın yanında, aynı zamanda tedavi başarısının sürekliliğine ve multidisipliner bakış açısına özen göstermekteyiz.

Psikoeğitimin Önemi

Hastalarımızın kendilerine ve ailelerine hastalıklarını tanıyıp başedebilme becerileri öğreten, bireysel sorumluluklar, sağlıklı iletişim ve empati kurma kabiliyetleri kazanmalarına yönelik gerçekleştirilen psikoeğitim programları ile hastanemiz önemli bir yere sahiptir.

Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları

Hastanemizin temel misyonu, kanıta dayalı tetkik ve tedavi yöntemlerinin etik ilkelere, insana saygı prensiplerine bağlı kalınarak uygulanmasıdır. Bilimsel yönden geçerliliği bulunmayan hiçbir tedavi yöntemi ve yaklaşımı hastanemiz tedavi algoritmasında yer alamaz.

Hekim-Hasta ve Hasta Yakını İş birliği

Hekim ile hasta ve hasta yakını arasındaki sağlıklı iletişim, iş birliği ve bunun bir parçası olarak kişilerin mahremiyetlerine özen gösterilmesi de tedavide başarıyı etkileyen bir başka önemli unsurdur. Bu yola, bilim, etik ve saygı değerlerini ilke edinerek çıkmamızın en önemli nedenlerinden birisi de bu bakış açımızdan gelmektedir.

Meslektaşlarımızla İş birliği

Moodist Hastanesi, psikiyatristlerimizin yatarak tedavi görmesi gereken hastalarını modern fiziki koşullar içerisinde tedavi edebildikleri, ekibimize güvenle emanet edebildikleri bir hastanedir.

Dışarıdan hasta yatıran hekimlerimiz, hastanemizde bulunmadıkları süre içerisinde, online takip sistemimiz aracılığıyla da hastalarının yakın takiplerini yapabilmektedirler. Psikiyatristlerimizle, hastalarımızın tedavilerine yönelik iş birliğinin yanında, psikiyatrik tedavide yeni paradigmaların oluşumuna ve eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmalar ile ilgili iş birliğini de hedefliyoruz.

Sağlıklı Bir Toplum Hedefiyle

Ruh sağlığı, sağlıklı bir toplumun temelidir. Bu anlamda biz psikiyatrist hekimlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Bilim, etik ve saygı değerlerimizle, toplum ruh sağlığı sorumluluk bilincimizle, sizleri MOODİST’te ağırlamaktan onur duyacağız.

Saygılarımızla