Zehra Olcay Tuna

Mesleki İlgi Alanları / Özel Çalışma Alanları

  • Alkol - Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar
  • Aile - İlişki Problemleri
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Travma ve İlişkili Bozukluklar
  • Ebeveyn Danışmanlığı
  • Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapiler

Zehra Olcay Tuna

Uzman Psikolog
U

zman Psikolog Zehra Olcay Tuna, İstanbul Bilim Üniversitesinde Psikoloji lisans ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2017 Nisan ayı itibariyle hastanemizde görev almaktadır.

Çalışmaları

• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 2012-2015
“Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Dürtüsellik ve Üstbilişsel İnançlar ile İlişkisi, Haziran 2011”
• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2007-2011

• BADEM (Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Bağımlılık, Danışma ve Eğitim Merkezi) – Uzman Psikolog. 2015–2017
• Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği – Proje asistanı ve Uzman Psikolog. 2014 –
• Özel Zencefil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi–Psikolog 2012-2013
Staj
• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-AMATEM Kliniği (Yard. Doç Dr. Rabia Bilici), 2015
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Psikiyatri Kliniği, Bağımlılık Servisi- Stajyer Psikolog (Prof. Dr. İlhan Yargıç), 2014
• ÇAPA Tıp Fakültesi-Psikiyatri Kliniği, Psikoz Servisi-(Prof. Dr. Alp Üçok),2011
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Psikiyatri Kliniği, Psikoz Servisi-(Prof Dr. Alp Üçok), 2010
• ÇAPA Tıp Fakültesi- Nöropsikoloji Kliniği (Prof. Dr. Öget Öktem Tanör), 2009

Gönüllü Çalışmalar
• Umut Evi, Şiddet mağduru kadınlara yönelik danışmanlık, 2013

• BADEM “Benimle Güvendesin” eğitimleri kapsamında ailelere ve gençlere bağımlılık önleme seminerleri (Eğitmen) 2016
• BADEM “Madde Kullanımı ile Mücadele” eğitimleri kapsamında aile hekimlerine ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler (Eğitmen) 2016
• 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bir Olgu Üzerinden Naltrekson İmpant Tedavi Süreci” konuşmacı.
• 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Sağlık Hizmetlerinde Kısa Müdahale”, konuşmacı.
• T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- SAMBART, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale Eğitimleri, 2015 (Eğitici Asistanı) 2015
• T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi, (Eğitici Asistanı) 2015
Projeler
• SambaSoft, Alkol-madde kullanıcısının bilgilenmesini sağlayan, çevrimiçi (online) çalışan bir psikoeğitim ve kendini izleme programı, proje asistanı 2015.
• SambaArt, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale, 2015

• Moxo Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2017
• EMDR 1. Düzey eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, (Emre Konuk, 2017)
• Mindfulness Temelli Stres Azaltma – MBSR Programı, (Yard. Doç. Zümra Atalay, 2017)
• Bağımlılık ile ilgili sorunlara yaklaşımda temel ilkeler – (Prof. Dr. Kültegin Ögel,2015)
• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-2 (Prof. Dr. Kültegin Ögel, 2015)
• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-1 (Prof. Dr. Kültegin Ögel,2014)
• Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri -CBT İstanbul Workshops (Dr. Christine A. Padesky)
• İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans – MMPI, WISC-R ve Bender-Gestalt Testleri
Yayınlar
• Ögel K, Bilici R, Bahadır GG, Maçkan A, Tuna O. [The effectiveness of the tobacco, alcohol and drug dependence treatment program (SAMBA) on drug users in probation]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(4): 270-277.
• Bilici R, Ögel K, Bahadır GG, Maçkan A, Orhan N, Tuna O. [Denetimli Serbestlikte Madde Kullanıcılarının Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler: Üç Aylık İzlem Sonuçları]. Beklemede.
• BADEM (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi)-Madde Kullanımı ile Mücadele Aile Rehber Kitapçığı
• Bir ayakta tedavi merkezine başvuran bireylerin bağımlılık şiddeti ile bazı bağımlılık etkenleri arasındaki ilişki, Altıntaş, M., Tuna Z.O, Hunca, A.N., Yılmaz, N., Ektircioğlu, C., Poster bildirisi, 2016.

• Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı (SAMBA) - Cezaevi için uygulayıcı kılavuzu. 1.1. Sürüm. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2014.
• Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Rehberlik ve Tarama Programı (SAMBART) -Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2015.
• Çocuk ve Ergenlerde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale. Yeniden Yayınları, İstanbul, 2015.