Süreyya Kitapçıoğlu

Mesleki İlgi Alanları / Özel Çalışma Alanları

  • Depresyon ve Anksiyete/Kaygı Bozuklukları
  • Bağımlılık
  • Oyun Bağımlılığı
  • Çocuk ve Ergenlik Dönemi Sorunları
  • Çocuk ve Ergenler için Ebeveyn/Aile danışmanlığı

Süreyya Kitapçıoğlu

Psikolog & Vaka Koordinatörü
P

sikolog Süreyya Kitapçıoğlu İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim görmeye başladı. Üniversite hayatının ilk yıllarından itibaren aktif olarak kulüp çalışmalarının içerisinde yer aldı. Gönüllü öğrencilerin oluşturduğu Psikoloji Kulübü’nde 1 yıl yönetim kurulu üyeliğinde bulunmasının yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü kulüp öğrencilerinin düzenlediği “Psikoloji Günleri” organizasyonun her yıl çeşitli aşamalarında görev aldı. Bununla birlikte psikoloji öğrencileri, toplulukları ve kulüpleri arasındaki iletişimi, bilgi alışverişini, mevcut potansiyelin ve kaynakların etkin kullanımını artırmayı, ortak etkinliklerde bulunmayı amaçlayan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nda da çalışmalarda bulundu.

Lisans eğitimi sürecinde, sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmanın daha faydalı olacağını düşünmesi sebebiyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yandal programından kabul alıp eğitimlerine burada da devam etti.

Lisans eğitimi stajlarını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bengi Semerci Enstitüsü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Sevda Sabancı Kreş ve Anaokulu’nda tamamladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Osman Kaan Kora, Prof. Dr. Yıldız Akvardar, Doç. Dr. Kemal Kuşçu, Doç. Dr. Volkan Topçuoğlu’ndan oluşan klinik kadro ile 1 yıl boyunca haftanın belirli günlerinde akademik bilimsel makale takibine ve sunumlara katılım sağladı.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun olduktan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin klinik psikoloji yüksek lisans programından kabul aldı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Klinik çalışmalarında Stanford Binet, Cattel, AGTE testlerini uygulayabilmektedir. Bununla birlikte Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Rorschach eğitimine devam etmektedir.

Ocak 2016’dan itibaren Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmakta olup ağırlıklı olarak çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır. Eğitimine ve akademik çalışmalarına ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde devam etmektedir.