Prof. Dr. Işık Karakaya

Mesleki İlgi Alanları / Özel Çalışma Alanları

 • Çocukluk çağı ruhsal travmaları ve TSSB
 • Nörogelişimsel bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Duygudurum bozuklukları
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Dürtüsellik
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklarda Obsesyon – Takıntılar, OKB
 • Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Tik Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Fobileri
 • Çocukluk Depresyonu
 • Çocuklarda Kaygı Bozukluğu ve Anksiyete Durumu
 • Okula Uyum Zorlukları

Prof. Dr. Işık Karakaya

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı
1

996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru olmuştur. 2001 yılında Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığına hak kazanmış, 2008 yılında Doçent ünvanı ve 2014 yılında Profesör ünvanı almıştır.
Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında ulusal ve uluslar arası yayınları ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışı birçok kongre ve toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.
Çocukluk çağı ruhsal travmaları alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Bu alanda ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev almıştır. Halen Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Akademik çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

Çalışmaları

1. SCİ (Science Citation İndex)-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Tural U, Coskun B, Onder E, Corapcioglu A, Yildiz M, Kesepara C, Karakaya I, Aydin M, Erol A, Torun F, Aybar G. “Psychological Concequences of the 1999 Earthquake in Turkey” Journal of Traumatic Stress, 17(6): 451–459 (2004).
2. Karakaya I, Ağaoğlu B, Coşkun A, Şişmanlar ŞG, Yıldız Öç Ö, “Marmara Depreminden Üçbuçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri”, Türk Psikiyatri Dergisi, 15(4): 257–263 (2004).
3. Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, Yıldız Öç O, Çakın Memik N, Şişmanlar ŞG, “Çocuktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2): 155–162 (2007).
4. Çakın Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, Üneri O, Karakaya I, “Çocuklar için Yasam Kalitesi Ölçeğinin 13–18 Yas Ergen Formunun Geçerlik Güvenirliği” Türk Psikiyatri Dergisi,18(4): 353–363 (2007).
5. Karakaya I, Sismanlar SG, Yildiz Oc O, Memik N, Coskun A, Agaoglu B, Yavuz C, “Selective Mutism: A School-Based Cross-Sectional Study from Turkey”, Journal of European Child and Adolescent Psychiatry 17(2): 114-117 (2008).
6. Yildiz Oc O, Agaoglu B, Berk F, Komsuoglu S, Karakaya I, Coskun A, “Evaluation of The Effect of Methylphenidate by Computed Tomography, Electroencephalography Neuropsychological Tests, and Clinical Symptoms in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Prospective Cohort Study”, Current Therapeutic Research, 67(6): 432–449 (2007).
7. Aker AT, Sorgun E, Mestcioglu O, Karakaya I, Kalender D, Acar G, Bicer U, Acicbe O, “İstanbul’daki Bombalama Eylemlerinin Erişkin ve Ergenlerdeki Travmatik Stres Etkileri”, Türk Psikoloji Dergisi, 23(6): 63-71 (2008).
8. Sismanlar S, Anık Y, Coşkun A, Ağaoğlu B, Karakaya I, Yavuz CI, “ The volumetric differences of the frontotemporal region in young offspring of schizophrenic patients” Journal of European Child and Adolescent Psychiatr.19(2): 151-7 (2010).
9. Yıldız Öç Ö, Ağaoğlu B, Karakaya I, Şişmanlar ŞG, Çakın Memik N, “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı Türk çocuklarında OROS-metilfenidatın etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 11(1):44-50 (2010).
10. Çakın Memik N, Şişmanlar Ş, Yıldız Ö, Karakaya I, Ağaoğlu B. “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Gündüz Kliniği Uygulamaları” Anadolu Psikiyatri Dergisi 11(2):185-189 (2010).
11. Çakın Memik N, Şişmanlar Ş, Yıldız Ö, Karakaya I, Işık C, Ağaoğlu B. “Social anxiety level in Türkish adolescents” Journal of European Child and Adolescent Psychiatr.19(10): 765-72 (2010).
12. Yildiz O, Sismanlar SG, Memik NC, Karakaya I, Agaoglu B. “Atomoxetine and Methylphenidate Treatment in Children with ADHD: The Efficacy, Tolerability and Effects on Executive Functions”. Child Psychiatry Hum Dev. Jun;42(3):257-69 (2011).
13. Çolak B, Şişmanlar ŞG, Karakaya I, Etiler N, Biçer Ü. “ Çocuk cinsel istismarı olgularını değerlendiren meslek gruplarında dolaylı travmatizasyon” Anadolu Psikiyatri Dergisi. 13:51-58. (2012).
14. Ayaz M, Ayaz B, Başgül S, Karakaya I, Şişmanlar ŞG, Yar A, Şentürk E, Dikmen S. “3-5 Yaş Grubu Kurum Bakımındaki Çocuklarda Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Etmenler” Türk Psikiyatri Dergisi. 23(2):82-8 (2012).
15. Şişmanlar ŞG, Demirbaş-Çakır E, Karakaya I, Çizmecioğlu F, Yavuz CI, Hatun Ş, Ağaoğlu B, “Posttraumatic stress symptoms in children diagnosed wıth type I diabetes”. Italian Journal of Pediatrics, 38:13 (2012), DOI: 10.1186/1824-7288-38-13.
16. Karakaya I, Şişmanlar ŞG, Atmaca H, Gok U, Şarlak AY. “Outcome in early adolescent idiopatic scoliosis after deformity correction: Assessed by SRS-22; psychometric and generic health measures” J.Pediatric Orthop, 21(4):317-321 (2012), DOI:10.1097/BPB.0b013e32835368bf.
17. Ayaz M, Karakaya I, Ayaz AB, Kara B, Kutlu M. “Rolandik Epilepside frontal lob işlevlerine odaklanan nörobilişsel ve ruhsal değerlendirme”. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 50: 209-215 (2013), DOİ: 10.4274/npa.y6226.
18. Çakın Memik N, Karakaya I, Yıldız Ö, Şişmanlar Ş, Çağlayan Ç, Ağaoğlu A. “Anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sertralin tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi.” Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 51: 30-39 (2014), DOİ: 10.4274/npa.y6565.
19. Karakaya I Çocuk ve ergenlerde travma odaklı bilişsel davranışçı tedavi: Bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi. . 15(4): 350-357 (2014), DOİ: 10.5455/apd.48432.
20. Karaman S, Ozkan B, Gok M, Karakaya I, Kara O, Altintas O, Altintas L, “Effect of eye trauma on mental health and quality of life in children and adolescent” Int Ophthalmol. (2016), DOI: 10.1007/s10792-016-0301-9.
21. Ünver H, Karakaya I "The assessment of the relationship between attention-deficit/ hyperactivity disorder and posttraumatic stress disorder in child and adolescent patients. Journal of Attention Disorders November 19, (2016) DOI: 1087054716677818.

22. Karakaya I, Agaoglu B, Coskun A, Sismanlar SG, Cakin Memik N, Yildiz OC O, “Posttraumatic Stress Reaction Symptoms in Turkish Students: The Evaluations at the End of the 1st and 6th Months After a Terrorist Attack in Istanbul”, The Hong Kong Journal of Psychiatry, 16(2): 65–70 (2006).
23. Demirbaş-Çakır E, Şişmanlar Ş, Çakır U, Duymaz MK, Karakaya I, “Adolescent Delinquency and Psychopathology: Is Maysi-2 a Valid Instrument to Assess Psychopathology Risk among Turkish Adolescents?” Acta Medica Anatolia 3 (4), 119-128 (2016).
24. Karakaya I, Aydogan M, Gokalp AS, Coskun A, “Acrocyanosis as a Side Effect of Tricyclic Antidepressants: A Case Report”, The Turkish Journal of Pediatrics, 45: 155–157 (2003).
25. Karakaya I, Coskun A, Agaoglu B, İseri P, İnanır M, Canatay H, “Psychiatric Approach in The Treatment of Reflex Symphatetic Dsytrophy in an Adolescent Girl: A Case Report” The Turkish Journal of Pediatrics, 48(4): 369–372 (2006).
26. Çakın Memik N, Yıldız Ö, Şişmanlar Ş, Karakaya I, Ağaoğlu B. “Priapism associated with methylphenidate: A case report” Turk J Pediatrics. 52(4):430-4 (2010).
27. Çolak B, Karakaya I, Şentürk E, Yanal S, Şişmanlar ŞG, Biçer Ü. “Bir olgu nedeniyle immün trombositopenik purpura ve çocuğun fiziksel istismarı”. Türk Ped Arş 47: 310-2 (2012).

1. Tural U, Aybar Tolun G, Karakaya I, Erol E, Yıldız M, Erdoğan S, “ Marmara Depremzedelerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Başka Bir Ruhsal Hastalık Gelişiminin Yordayıcıları’, Türk Psikiyatri Dergisi, 12(3): 175–183 (2001).
2. Biçer Ü, Karakaya I, Kurtaş Ö, Gündoğmuş ÜN, Doğan T, Coşkun A, “Farik ve mümeyyizlik değerlendirmesinde multidisipliner yaklaşımın önemi” Adli Tip Bülteni, 7(2): 63-68 (2004).
3. Acicbe O, Aker T, Arslan S, Gözden M, Karakaya I, Sarıkaya O, Savur E, “Kızılay Psikolojik İlk Yardım Modülünün Endonezyalı Öğretmenlere Uygulanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 13(3): 33–39 (2005).
4. Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, “Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(3); 162–167 (2006).
5. Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, Şişmanlar Ş, Öç Yıldız O, Memik Çakın N, Biçer Ü, “Cinsel İstismara Maruz Kaldığı Bildirilen Olguların Ruhsal Değerlendirme Sonuçları”, Adli Tıp Bülteni, 11(2); 53–59. (2006).
6. Karakaya I, Öç Yıldız O, Şişmanlar Ş, Memik Çakın N, Coşkun A, Ağaoğlu B, Sancak A, “Metilfenidatin DEHB olan Çocuklarda Dikkat ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13; 69–75 (2006).
7. Yıldız Öç Ö, Şişmanlar Ş, Ağaoğlu B, Tural Ü, Önder E, Karakaya I, “Anne-Babalarında Ruhsal Bozukluk Olan Çocukların Ruhsal Durumlarının İncelenmesi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 9(3); 123–130 (2006).
8. Karakaya I, Çolak B, “Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme” Adli Tıp Bülteni, 12(2): 82–87 (2007).
9. Yıldız Öç Ö, Karakaya I, Çakın Memik N, “Atomoksetin: Çocuk ve Ergenlerde Etkinliği ve Yan Etkileri” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2): 105–112 (2007).
10. Çakın Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, Hatun Ş, Ayaz M, Karakaya I, “Tip I Diabetes Mellitusu olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi algılarının değerlendirilmesi” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3): 133-138 (2007).
11. Karakaya I, Çakın Memik N, Ağaoğlu B, Aker T, Şişmanlar ŞG, Yıldız Öç Ö, Coşkun A, “Çocuk Ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3):125-132 (2007).
12. Çakın Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, Karakaya I, “ Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2):87-98 (2008).
13. Yıldız Oc O, Ağaoğlu B, Berk F, Komsuoglu S, Coşkun A, Karakaya I, “Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Beyin Kan Akımı ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Değerlendirilmesi” Klinik Psikiyatri Dergisi, 11: 53-60 (2008).
14. Yıldız Öç Ö, Karakaya I, Şişmanlar ŞG, “Epilepsi ve DEHB tanılı çocuklarda güncel tedavi yaklaşımları” Yeni Sempozyum Dergisi , 47(3): 129-134 (2009).
15. Yıldız Öç Ö, Karakaya I, Şişmanlar Ş, “Yaygın gelişimsel bozukluklarda psikofarmakoloji: son on yılın gözden geçirilmesi” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,16(1): 37-50 (2009).
16. ŞS Başgül, Etiler N, Coşkun A, Karakaya I, Ağaoğlu B, “Erken çocukluk envanteri-4 ebeveyn formu (EÇE-4: EF) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,16(2): 83-92 (2009).
17. Şişmanlar ŞG, Coşkun A, Ağaoğlu B, Zaimoğlu S, Karakaya I, Yavuz CI. “Şizofreni tanılı hastaların çocuklarında dikkat, bellek ve yürütücü işlevler” Klinik Psikiyatri Dergisi, 12:161-171 (2009).
18. Karakaya I, Şişmanlar ŞG. “Birinci basamakta çocuk ve ergenlerdeki ruhsal kökenli bedensel belirtileri anlamak: somatoform bozukluklar” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 19(3): 129-133 (2009).
19. Şişmanlar ŞG, Yıldız Öç Ö, Karakaya I. “Otistik bozuklukta yeni tedavi arayışları: Gastrointestinal Sistem” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(1):51-58 (2010).
20. Çakın Memik N, Şişmanlar Ş, Yıldız Ö, Karakaya I, Ağaoğlu B. “Çocuk ve ergen psikiyatrisinde bir gündüz kliniği deneyimi” Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 19(2):103-112 (2010).
21. Şişmanlar ŞG, Karakaya I, Özer S, Çakın-Memik N, Yıldız Ö, Ağaoğlu B. “Çocuk ve ergenlerde TSSB belirtileri ve WISC-R puanları arasındaki ilişki: Bir ön çalışma” Klinik Psikiyatri Dergisi, 13:177-184 (2010).
22. Karakaya I, Şişmanlar ŞG. “Travmatik bir yaşantı olarak şiddet ve çocuk”. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special Topics; 4(2): 32-36 (2011).
23. Şişmanlar ŞG, Etiler N, Çolak B, Karakaya I, Biçer Ü, “Kocaeli tutum ve davranış ölçeğinin geçerliliği” Literatür Sempozyum 10;5-13 (2016).
24. Karakaya I, Şişmanlar ŞG. “Dört olgu nedeniyle çocuklarda kronik öksürüğün ayırıcı tanısında tik bozuklukları”. Türk Ped Arş 50: 176-179 (2015).
25. Karakaya I, Coşkun A, ‘Çocukluk Cağı Cinsel Kimlik Bozukluğu: Beş Olgu Sunumu ve Kısa Bir gözden Geçirme’, 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(2);165–170 (2002).
26. Karakaya I, Coşkun A, Komsuoglu S, ‘Konversiyon Bozukluğu Belirtisi Olarak ‘Psodoabdusens Paralizisi’: Bir olgu Sunumu, Nöropsikiyatri Arşivi, 39(1): 40–43 (2002).
27. Karakaya I, “Cinsel İstismar Olgularında Hukuki Alandaki Zorluklar” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3): 153 (2004).
28. Karakaya I, Coşkun A, Üneri O, “Çocukluk Cinsel İstismarı: Bir Olgu Nedeniyle Tanı Güçlükleri”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(3);141–144 (2005).
29. Çakın Memik N, Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, “Erken Ergenlikte Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13(3): 124–129 (2006).
30. Karakaya I, Yıldız Öç Ö, Şişmanlar Ş, Çakın Memik N, Coşkun A, Ağaoğlu B, “Çok Erken Başlangıçlı Çocukluk Çağı Şizofrenisi: Bir Olgu Sunumu” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(2): 154–157 (2007).
31. Duymaz MK, Karakaya I, “Ergen bir hastada disosiyatif füg: Bir olgu sunumu”
Klinik Psikiyatri Dergisi 17 (4):129-133(2014).
32. Kınık F, Dönder F, Duymaz K, Karakaya I, “ Addiction of Oxybutynin: An Adolescent Case Report” J Addict Res Ther, 6:2 (2015).
33. Ünver H, Şişmanlar Ş, Karakaya I, The Factors Affect Traumatic Stress in Child and Adolescent: A Case Series [Turkish] Yeni Sympozyum, 2(54):30-32 (2016).
Kitap bölümü yazarlığı
1. Karakaya I, Coşkun A, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3, ed. Çuhadaroğlu Çetin F ve ark. Hekimler Yayın birliği, Ankara, s:351-359 (2008).
2. Karakaya I, “ Pediatride Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi” Temel Pediatri. Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayınları: ed. Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, s:1634-37 (2010).
3. Karakaya I, “Çocukluk ve Ergenlik Döneminde İlaç Tedavileri” Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları: ed. Yüksel N. Tuna Matbaacılık san, Ankara, s:916-927 (2010).
4. Karakaya I, “Olağanüstü Durumlarda ve Travma Sonrası Çocuk Ruh Sağlığı” Çocuk Acil Tıp: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. İstanbul Medikal Yayıncılık Bilimsel Eserler dizisi: ed. Karaböcüoğlu M, Yılmaz L, Duman M. İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, s:2415-2423 (2012).
5. Karakaya I, “Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar” Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde. Editörler Akay AP, Ercan ES. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları Ankara (2016).
6. Karagöz D, Gönüllü F, Karakaya I, “Yasın tetiklediği bir panik bozukluğu” 25 Olgu 25 Çözümleme-Olgu Kitabı içinde. Editör Emiroğlu N. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları Ankara (2016).