Dr. Gamze Ergil Altın

Mesleki İlgi Alanları / Özel Çalışma Alanları

  • Anksiyete Bozuklukları
  • Duygudurum Bozuklukları
  • Perinatal Psikiyatri
  • Kadın Ruh Sağlığı
  • Kişisel Gelişim / Çalışma Psikolojisi

Dr. Gamze Ergil Altın

Psikiyatri Uzmanı
1

977 yılında İstanbul’da doğdu. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 1995’de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. 1999’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yaparak tıp eğitimini tamamladı. 2002-2006 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde erişkin psikiyatrisi uzmanlık eğitimini aldı. Bu süreçte Bilişsel-davranışçı terapi eğitimi ve Şema terapi eğitimini tamamladı. 2007-2009 yıllarında Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. 2010-2012 yılları arasında İstanbul’da serbest hekimlik yaparak özellikle anksiyete bozuklukları, depresyon ve bireysel psikoterapiler üzerine çalışmaya devam etti.

2012’de özellikle gebelik ve doğum sonrası dönemde görülen ruhsal bozukluklara ilgi duymaya başlayarak, Fransa Tain Hermitage’de Perinatal Depresyonda Kişilerarası Psikoterapi eğitimi aldı. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ilgili biriminde görev alarak bu konuyla ilgili panel konuşmalarında yer aldı. 2014-2016 yıllarında farklı sürelerde Bengi Semerci Enstitüsü ve Özel Şişli Kolan International Hospital’da çalıştı. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikofarmakoloji Derneği üyesidir.

Çalışmaları

2002-2006: Psikiyatri uzmanlık eğitimi; T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği
1999-2001: Tıp Fakültesi eğitimi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
1995-1999: Tıp Fakültesi eğitimi, Kocaeli Üniversitesi
1989-1995: Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

2015-2016 :Özel Şişli Kolan Hastanesi
2014- 2015 :Bengi Semerci Enstitüsü
2010- 2012: Özel muayenehane/İstanbul
2007- 2010: Tokat Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanlığı
Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Üyesi
Temmuz 2006: WPA bursiyeri, WPA International Kongresi, İstanbul

Eylül 2013: Roche İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, İzmir
Ekim 2011: Interpersonal Psychotherapy Eğitimi – Prof Scott Stuart, MD (University of Iowa,USA), Fransa
Ekim 2009: Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi-Doç. Dr. Hakan Türkçapar
Haziran 2006: Zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri kursları, Bodrum Türkiye
Haziran 2006: Tedaviye Dirençli Depresyonda yeni yöntemler eğitim programı, Bodrum Türkiye
2005-2006: ŞemaTerapi Eğitimi, Uz. Dr. Alp Karaosmanoğlu, İstanbul
Mayıs 2004: Tıbbı araştırmalarda Biyoistatistik uygulamaları eğitimi, İstanbul

“Gebelik ve Emzirme Sırasında Ruhsal Hastalıklara Yaklaşım” (Oturum Konuşmacısı) Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel Oturumu 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013,İzmir
“Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Dışı Sağaltım Seçenekleri” Psikiyatride Güncel Dergisi.Cilt:3 Sayı:4 Kış 2013
“Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Kişilerarası Terapi” (Panel Konuşmacısı) Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Psikoterapiler ve Alternatif Yaklaşımlar Paneli. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011,Antalya
Haziran 2006: WPA Young Psychiatrists Program Fellowship, WPA International kongresi, İstanbul
“Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Psikoterapiler” Dawen JM, Steenbarger BN, Greenberg RB. Çeviri Editörü: Prof Dr Peykan Gökalp. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kişiler Arası Terapi Bölümleri çevirmeni. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları 2012
Altın GE. Perinatal Depresyon Tedavisinde Kişilerarası Terapi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):188-203 doi:10.5455/cap. 20120412
Ergil ve ark. Psikotik belirtilerle komplike olmuş bir Behçet hastalığı olgusu Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:281-284
Semerci B, Altin GE. An online survey of Turkish psychiatrists’ attitudes and experiences regarding adult attention deficit hyperactivity disorder in clinical practice. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S84-S5
Altin M, Altin GE, Semerci B. An online survey of Turkish psychiatrists’ attitudes about and experiences of adult attention deficit hyperactivity disorder in clinical practice. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016: 12 2455-2461
Altin G, Sanlı I, Semerci B. Very Early Onset Trichotillomania Associated with Family Stress: Two Case Reports. The Internet Journal of Psychiatry 2016. Volume 5 Number 1
“Perinatal Dönemde Uyku ve İlişkili Bozukluklar” (Panel Konuşmacısı). 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2016
“Perinatal Dönemde Kişilerarası Psikoterapi” (KURS) / 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2017 Antalya
“Ergen Gebeliklerinde Risk Faktörleri, Olumsuz Sonuçları, İlişkili Ruhsal Bozukluklar” (Sempozyum Sözel Sunum). 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2017

İleri düzey İngilizce
Başlangıç düzey İtalyanca