Dr. A. Asil Budaklı

Mesleki İlgi Alanları / Özel Çalışma Alanları

  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Anksiyete bozuklukları
  • Majör depresyon
  • Panik bozukluk
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • EMDR terapisi (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
  • Cinsel işlev bozuklukları terapileri

Dr. A. Asil Budaklı

Psikiyatri Uzmanı
P

sikiyatrist Dr A. Asil BUDAKLI, 1982 yılında Aydın’da doğdu. Liseyi Aydın Efeler Lisesi’nde okudu. Tıp eğitimini 2000-2006 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

2006-2007 yıllarında kıta tabipliği stajyerlik ve üreme sağlığı eğitimlerini aldı 2007-2009 yılları arasında ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde pratisyen hekimlik mecburi hizmetini tamamladı. 2009-2015 döneminde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde uzman oldu. 2011-2013’de CETAD’ın Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 3 Modül Teorik Süpervizyon Eğitimi, Bilgelik Enstitüsü’nin Bilişsel ve Davranışçı Terapi kuramsal eğitimi ile 2014 yılında Acıbadem Üniversitesi tarafından düzenlenen Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Eğitimi programlarını gerçekleştirdi. Dr Budaklı, kuruluşundan itibaren Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Çalışmaları

2010 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (İzmir)
2010 “Yeni Tedavi Yaklaşımları, Yeni Çözüm Yolları” Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi (Antalya)
2010 “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapiler 14 Saat süreli teorik uygulamalı kursu” Prof.Dr. M.Zihni SUNGUR
2011 4.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi (Antalya)
2011 “Bilişsel ve Davranışçı Terapi 42 Saatlik Kuramsal Eğitimi” Bilgelik Enstitüsü (İstanbul)
2011 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (İstanbul)
2011 15. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği (Antalya)
2011 “Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu” Türkiye Psikitarri Derneği (İstanbul)
2011 “Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi 30 saatlik Teorik Eğitim” Prof.Dr.M.Zihni SUNGUR (İstanbul)
2012 “Psikiyatride Hipnoterapi Kursu” Türkiye Psikiyatri Derneği (İstanbul)
2012 “Belirtiden Tanıya, Tanıdan Tedaviye Değerlendirmeye; Psikoz Kursu” Psikofarmakoloji Derneği, Psikoz Çalışma Grubu (İstanbul)
2012 “Medikal Hastalıklarda Klinik Psikofarmakoloji Rehberi ve Konsültasyon Psikiyatrisi Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2012 “Demanslarda İlaçların Kullanım İlkeleri Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2012 “Psikiyatrik Hastalarda Uyku Bozukluklarının Tedavisi Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2013 5th International Congress on Psychopharmacology (Antalya)
2013 “Experimental Animal Model of Schizophrenia” 5th International Congress on Psychopharmacology (Antalya)
2013 “Temel Epidemiyoloji Kursu” GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2007-2009 Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde pratisyen hekim olarak mecburi hizmet.
2009-2015 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi Uzmanlık Eğitimi
2010-2015 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Poliklinik ve Grup Terapisi Hizmeti, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi
2013-2015 Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapi Uygulaması, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2014-… Deney Hayvanlarında Psikiyatrik Model Oluşturulması, Davranış Deneyleri Uygulaması

• Budaklı, A. A., Ateş M. A., Algül A. (2011), Priapism associated with zuclopenthixol treatment: A case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2011; 21(Supplement 2).
• Budaklı, A. A., Levent, M., Toğul, H., Yildirim, A. O., Salihoglu, M., & Algül, A. (2012). Psychogenic Peripheral Facial Paralysis: A Case Report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(1), S152.
• Toğul, H., Budaklı, A. A., Algül, A., Balibey, H., & Ebrinç, S. (2012). Aripirazole Induced Priapism. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(1), S149.
• Budaklı, A. A., Ateş M.A, Oner I., Çetin M., Başoğlu C., Algul A., Balıbey H., Ebrinç S. Aripiprazol induced tardive dyskinesia: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2013;23(Ek 1), S109
• Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of auditory hallucinations: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2013;23(Ek 1), S129.
• Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Clinical approach to tardive dyskinesia associated with combination of atypical-typical antipsychotic medication: A case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Ek 1), S129-S30.
• Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Schizophrenia-like psychosis induced by a single dose of cannabis: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2013;23(Ek 1), S130.
• Budakli AA, Ulcay A, Karagoz E, Tutuncu R Moxifoxacin induced brief psychotic episode: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S152.
• Budakli A A, Tutuncu R, Oner I, Ates M A, Algul A, Basoglu C. Bupropion induced hypomania: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S277
• Togul H, Budakli AA, Algul A, Erenkus A, Oge C Menstrual irregularity due to venlafaxine. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(1):S172
• Uzun M. (ed) Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon 1 st Ed. :Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkarında Anksiyete ve Depresyon Ates MA, Budakli AA 2014; 203-211.