0 216 912 17 00

Blog

Alkollü İçkiler Gençlerin Beynini Etkiliyor

Alkol kullanan gençlerin beyinleri, kullanamayan gençlere göre farklılık gösteriyor.

Alkol kullanımı gençlerde ruhsal ve davranışsal sorunlara yol açtığı bilinmektedir.

Finlandiya’da yapılan bir çalışmada; alkol kullanana gençlerde beyindeki gri madde miktarının, alkol kullanmayan gençlere göre  daha az olduğu bulunmuş.

Beyindeki gri madde hafıza, doğru karar verme ve kendini kontrolden sorumlu bir alandır.

Pek Çok Sorunun Nedeni Alkol

Alkol kullanımının eğitimde başarısızlığa yol açması, alkol kullanan gençlerde görülen davranış sorunlarının nedenleri , beyindeki gri maddenin azalmasıyla ilişkilendirilebilir.

Gri maddenin azalması özellikle haftada dört gün veya daha fazla alkol kullanan gençlerde daha fazladır.

Daha seyrek alkol kullanan ama kullandığında çok fazla miktarda alkol içenlerde de benzer durum gözlenmiştir.

Beynin ön tarafı, frontal bölümü doğru karar vermeden sorumludur ve 20 yaşına kadar gelişimini sürdürür.

Bu yaşa kadar gençlerin beyni oldukça hassastır, daha kolaylıkla bağımlılık geliştirebilir veya zarar görebilir.

Eğer gençler bu yaş döneminde fazla alkol kullanırlarsa, daha çok zarar görebilirler, davranışsal ve ruhsal sorunlar gelişebilir.

Bu nedenle bu yaş dönemine kadar, ebeveynler ve öğretmenler uyanık olmalıdır.

Araştırmada saptanan gri madde değişiklikleri geri dönüşlü olabilir, ancak uzun süre gencin beyni alkole maruz kalırsa, bu durumda kalıcı hasarlar gelişebilir.

Kalıcı hasarların gelişimini önlemek için alkolün kesilmesi veya azaltılması yararlı olacaktır.

Bu amaçla uygulanan terapi programları vardır ve bunlardan yararlanmak gerekir.

Moodist Bağımlılık Merkezi

 

Kaynak

Heikkinen, N., Niskanen, E., Könönen, M., Tolmunen, T., Kekkonen, V., Kivimäki, P., Tanila, H., Laukkanen, E., and Vanninen, R. (2016) Alcohol consumption during adolescence is associated with reduced grey matter volumes. Addiction

 

Yorum yapın


Online Hizmetler

En kısa sürede size ulaşabilmemiz için lütfen telefon ve e-posta bilgilerinizi kontol ediniz!

Hazırlanıyor...

Hazırlanıyor...


Gizlilik Sözleşmesi