Blog

Aile ve Çift Terapisine Sistemik Bakış

İnsan davranışları ve bu davranışların oluşturduğu semptomlar, üzerinde çalışıla gelmiş konulardır. Terapistler, insan davranışlarını incelerken; çeşitli semptomlar ve problemlerin bu davranışlar neticesinde ortaya çıkabileceğini gözlemlemişlerdir. Bir problem ve veya insan davranışı ele alınırken birey bazlı yola çıkılan araştırmalardan çok farklı neticeler çıkmıştır.

Bu araştırma ve gözlemler ilerleyen zamanlarda, insan davranışlarının bir sistemden ve farklı yapılardan kendi içinde ve kendi dışında ilşki ağları ile etkileşim halinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her insan belli bir sistem ve doğanın içine doğar, ve sistemin diğer üyeleri ile etkileşim halinde hayatını sürdürebilmektedir.

Bireyler kendi davranışlarını ortaya çıkarırken, sistem içinde yaşayan diğer üyelerin ve davranışların etkileme ve şekillendirme gücü ile değerlendirilmektedir. Bu durumda birey başlı başına yani tek başına ele alınmak ve analiz edilmek yerine; kişiler arası ilşki ve etkileşimlerine bakılarak yani kendi içinde yaşadığı eko-sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Bireyin diğer sistemler ile olan kominikasyonlarını, bilgi alış verişlerini, linguistik sitilini takip etmek; problem ve semptom analizi yapmamıza yardımcı olan unsurları oluşturmaktadır.

Sistem odaklı çalışan terapistler; bireylerin değil, çiftlerin ilişki ve iletişim şekillerini gözlemlerler. Bu gözlemleri yaparken bireylerin bireyler üzerindeki etkisini incelerken; kişiler arası ilişiklerde davranışların davranışlar üzerindeki etkisi dikkate alınır. Sistem teorisi perspektifinden aile ve çiftler değerlendirirken; geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ilişkilere de vurgu yapılmaktadır. Yapılan her müdahale ve atıflar; geçmişte, şimdi ve gelecekte oluşabilmekte olan  problemleri ortadan kaldırmak için uygulanmaktadır. Kişiler arası ilişkilerde kişilerin hangi davranışları diğer kişiler üzerinde etki ve fonksiyonellik barındırıyorsa, bu davranışların genişletilmesi ve adaptasyonu önerilir. Davranışların bireyler üzerindeki etkileri azaltılırken, davranışların davranışlar üzerindeki etkisinin fonksiyonel olması terapiyi başarılı kılmaktadır.

Sonuç olarak; aile ve çift terapisi basit bir tedavi değildir. İnsan davranışlarının ve problemlerinin kavramsal bir çerçeve içerisinde tekrar ortaya atılması neticesinde çözüm arayışı içerisine girilebildiğini sunmaktadır. Davranışların ve semptomların bireyler arası ilişkilerden etkilenilerek ortaya çıktığı ortaya çıkarmıştır. Sistemik Aile ve Çift terapisinde, bireyler problemli davranışlarının ekosistemde nasıl yankı bulduğu ve problematik oluşturan durumların eko-sistem içerisinde nasıl yankı bulduğu durumu ile ilgilenir. Bütünüyle bakıldığında ise fonksiyonel olan davranış kalıpları geliştirilerek, bireyler arası ilişkilerin yaşanılası ve sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

 

Ayşe Handan Özkan

Yorum yapın


Online Hizmetler

En kısa sürede size ulaşabilmemiz için lütfen telefon ve e-posta bilgilerinizi kontol ediniz!

Hazırlanıyor...

Hazırlanıyor...


Gizlilik Sözleşmesi